solicitar T-16


solicitar T-16


T-16 - Registre Accés Part Privada


La persona responsable del menor poseïdor de la targeta T-16 i que consta a la sol·licitud presentada, pot registrar-se a la nostra aplicació per fer diverses gestions telemàticament. Per poder dur a terme el registre, es necessari que el document identificatiu (IPF) del responsable i les seves dades coincideixin amb les dades que ens va presentar a la seva sol·licitud.

Dades Responsable o Tutor Legal

Nom  
1er. Cognom  
2on. Cognom
Tipus IPF *    
IPF *    
Idioma    
Email    
Telèfon 1  
Data de Naixement  
Contrasenya  
Repeteixi la contrasenya    
(*) DNI, Passaport o NIE


Clàusula de protecció de dades


Us comuniquem que accepteu que les dades que ens faciliteu puguin ser incloses en els fitxers dels quals l'Autoritat del Transport Metropolità (d'ara endavant ATM) és responsable en relació amb la T-16 amb les finalitats d’emissió, gestió general, manteniment, compliment, desenvolupament i control relacionades amb el títol de transport. Pel que fa a les dades que faciliteu del menor, garantiu que sou el titular de la seva pàtria potestat o tutela. En cas que ens faciliteu dades personals d'un tercer, l'haureu d'haver informat i haver sol·licitat el seu consentiment dels detalls exposats aquí. Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint un escrit a l'ATM, al qual adjuntareu una còpia de document oficial que us identifiqui, al carrer Muntaner, núm. 315-321, CP 08021 de Barcelona, indicant al sobre: Protecció de dades T-16.