solicitar T-16


solicitar T-16


ENCARA TENS LA T-16 EN FORMAT MAGNÈTIC?

Si sou una família usuària de T-16, no heu rebut el nou model T-mobilitat i encara teniu l'antic format magnètic, poseu-vos en contacte amb els canals d'atenció de la T-mobilitat.

 

Què és la targeta T-16?

 

La targeta T-16 és un títol de transport per als nens i nenes dels 4 fins al 31 de desembre de l'any en que compleixen els 16 anys que els permet fer gratuïtament un nombre il·limitat de viatges a la xarxa de transport públic del sistema tarifari integrat, dins la mateixa zona tarifària on resideixi el nen o la nena.

La targeta T-16 és un títol personalitzat, que s'ha de validar a cada viatge, i només la pot fer servir el nen o la nena que en sigui el titular.

Poden ser titulars d'aquesta targeta tots els nens i les nenes dels 4 fins al 31 de desembre de l'any en que compleixen els 16 anys, que resideixin a qualsevol dels municipis que conformen l'àmbit del sistema tarifari integrat.

La targeta T-16 en format T-mobilitat té un cost de 4,5 € tant en la seva primera emissió com en cas de demanar un duplicat per pèrdua o mal estat (per causes imputables a l’usuari).