solicitar T-16


solicitar T-16


Com la podeu obtenir?

Presencialment (amb cita prèvia): al Centre d’atenció i informació T-mobilitat.

La família o persones responsables podreu portar la documentació requerida i marxar amb la targeta.

Per demanar la T-16 és necessari que la persona responsable que la sol·liciti presenti el seu document d’identitat original i vigent, i el document d’identitat original i vigent del o la menor (són vàlids DNI, NIE, passaport i llibre de família). No és necessari que el menor estigui present en el moment de realitzar la sol·licitud.

Per internet: accedint a través d’aquest enllaç on trobareu les instruccions per tramitar-la. El període estimat d’entrega és d’uns 10 dies hàbils a partir del moment en que es realitza el pagament. La targeta T-16 s’envia a l’adreça postal indicada a la sol·licitud a través de correu certificat.