solicitar T-16


solicitar T-16


Preguntes freqüents

1. On podeu obtenir la sol·licitud de la targeta T-16?

Les persones usuàries poden sol·licitar la targeta T-16 a través del següent enllaç.

2. Què cal fer si no rebeu la targeta en el temps establert?

Si transcorreguts els dies establerts des de la data de sol·licitud no heu rebut la targeta, podeu demanar-ne informació a través dels següents canals:

Si tens una targeta T-16 en format T-mobilitat:

 • Truca al telèfon 900 928 900 (horari d’atenció telefònica 7 a 23 h, els 365 dies de l’any).
 • Consulta la resta de canals d’atenció que trobaràs al web T-mobilitat.

Si ets resident en un dels municipis de la 2a a la 6a corona tarifària amb una targeta T-16 en format magnètic:

 • Truca al telèfon 900 901 416 (opció 1) o al 93 861 39 76 (opció 1) (horari d’atenció telefònica de dilluns a divendres de 9 h a 14 h).
 • Contacta a través del formulari web.

3. Què cal fer si heu extraviat la T-16?

Si heu perdut o se us ha sostret la targeta T-16, heu de comunicar la incidència a través dels següents canals de contacte:

 • Si la targeta T-16 perduda era en format T-mobilitat:
  • Truca al telèfon 900 928 900 (horari d’atenció telefònica 7 a 23 h, els 365 dies de l’any)
  • Consulta la resta de canals d’atenció que trobaràs al web T-mobilitat.
 • Si ets resident en un dels municipis de la 2a a la 6a corona tarifària amb una targeta T-16 en format magnètic:
  • Truca al telèfon 900 901 416 (opció 1) o al 93 861 39 76 (opció 1) (horari d’atenció telefònica de dilluns a divendres de 9 h a 14 h).
  • Contacta a través del formulari web.

Seguidament podeu obtenir-ne un duplicat accedint al web t-16.cat en el següent enllaç (el cost d’emissió i enviament d’una nova targeta és de 4,5 €).

4. Què cal fer si algú altre ha fet un ús inadequat o fraudulent de la T-16?

Podeu adreçar les al·legacions a qualsevol administració pública, mitjançant els mecanismes admesos legalment. Més informació fent clic aquí.

Si la resolució del recurs és estimatòria, podreu fer la sol·licitud d’una nova targeta fent clic aquí. El cost d’emissió i enviament d’una nova targeta és de 4,5 € en el sistema T-mobilitat i de 35 € en el sistema magnètic convencional.

Més informació al següent enllaç.

5. Què cal fer si us deixa de funcionar la targeta T-16?

Si et trobes amb el problema a la xarxa de TMB (metro o bus) o FGC, se’t facilitarà una targeta provisional per viatjar durant 45 dies, i rebràs a casa una nova targeta T-mobilitat per seguir viatjant.

Si et trobes amb el problema en algun altre mitjà de transport, també se’t facilitarà una targeta provisional per viatjar durant 45 dies, però, en aquest cas, haureu de demanar vosaltres la nova targeta T-mobilitat a través dels canals d’atenció de la T-mobilitat o als punts habilitats per fer bescanvis de T-16.

Aquest bescanvi serà gratuït sempre que el suport deixi de funcionar per causes alienes a la persona usuària i el suport estigui en garantia. En cas que el suport no es trobi en garantia o l’hagi malmès la persona usuària, caldrà pagar els 4,5 euros del suport que costa.

Tot i així cal conservar el títol provisional o bescanvi, encara que hagin transcorregut els 45 dies i hagi caducat, fins que hagueu rebut el duplicat de la targeta (perquè és el justificant que permetria -en cas de no haver rebut el duplicat en el temps establert- obtenir de nou un títol provisional).

6. Què cal fer si canvieu de domicili?

La persona que consta a la base de dades de la T-16 (pare, mare, tutor/tutora) haurà de comunicar la nova adreça, fins i tot si és un canvi dins de la mateixa zona tarifària, en el següent enllaç.

Si canvieu de zona tarifària podeu sol·licitar-ne una nova emissió fent clic aquí. El cost d'emissió i enviament de la nova targeta és de 4,5 €.

Podeu consultar el mapa de zones tarifàries fent clic aquí.

7. Quina documentació cal presentar per sol·licitar un canvi de responsable?

La persona que consta a la base de dades de la T-16 (pare, mare, tutor/tutora) pot presentar una sol·licitud de canvi de responsable a qualsevol administració pública i mitjançant els mecanismes admesos legalment. Més informació fent clic aquí.

En aquesta sol·licitud cal que:

 • Us identifiqueu amb nom, cognoms i adjunteu el DNI/NIE/passaport d’ambdós progenitors.
 • Adjunteu la documentació de la identitat del/ de la menor titular de la targeta T-16.
 • Exposeu l’autorització del canvi de responsable.
 • L’escrit ha de ser signat per ambdós progenitors.

8. Com cal enviar la documentació d’una sol·licitud si heu oblidat adjuntar-la o el tràmit resta incomplet?

Per enviar la documentació complementària a la sol·licitud (documentació acreditativa del menor, comprovant de pagament, sol·licitud signada electrònicament...) podeu fer-ho a través dels següents canals:

Si tens una targeta T-16 en format T-mobilitat:

 • Consulta la resta de canals d’atenció que trobaràs al web T-mobilitat.

Si ets resident en un dels municipis de la 2a a la 6a corona tarifària amb una targeta T-16 en format magnètic:

9. Què cal fer per conèixer l’estat de la tramitació de la targeta?

Si tens una targeta T-16 en format T-mobilitat:

 • Truca al telèfon 900 928 900 (horari d’atenció telefònica 7 a 23 h, els 365 dies de l’any)

Si ets resident en un dels municipis de la 2a a la 6a corona tarifària amb una targeta T-16 en format magnètic:

 • Truca al telèfon 900 901 416 (opció 1) o al 93 861 39 76 (opció 1) (horari d’atenció telefònica de dilluns a divendres de 9 h a 14 h).

10. Que cal fer en cas d’ incidències en fer el pagament online?

En el cas que no et sigui possible fer el pagament online heu de contactar amb:

 • Si la targeta T-16 perduda era en format T-mobilitat:
  • Truca al telèfon 900 928 900 (horari d’atenció telefònica 7 a 23 h, els 365 dies de l’any)
  • Consulta la resta de canals d’atenció que trobaràs al web T-mobilitat.
 • Si ets resident en un dels municipis de la 2a a la 6a corona tarifària amb una targeta T-16 en format magnètic:
  • Truca al telèfon 900 901 416 (opció 1) o al 93 861 39 76 (opció 1) (horari d’atenció telefònica de dilluns a divendres de 9 h a 14 h).
  • Contacta a través del formulari web.

11. Es pot fer servir la targeta T-16 en qualsevol operador de transport?

El nen o la nena podrà fer servir la targeta T-16 en tots els serveis de transport públic integrats de la zona on resideixi.

Podeu consultar en aquest enllaç els municipis que inclouen les diverses zones tarifàries i fent clic aquí les empreses de transport integrades on podeu fer ús de la targeta.

La targeta T-16 no permet cap salt de zona, ni tampoc moure’s en una zona tarifària que no sigui la de residència del titular.

12. Si el municipi on residim és un dels municipis de la segona corona que han passat a formar part de la nova tarifa metropolitana, es pot utilitzar la targeta T-16 per anar a la zona 1?

No es pot. L'aprovació de la tarifa metropolitana per al transport públic de l'àmbit metropolità no inclou el títol de transport T-16, per tant, els menors que resideixin en alguns dels 18 municipis de la segona corona* que siguin titulars d'una targeta T-16, no han canviat de zona tarifària.

*18 municipis de la segona corona que formen part de l’AMB: Badia de V., Barberà del V., Begues, Castellbisbal, Cerdanyola del V., Cervelló, Corbera de Ll., El Papiol, La Palma de Cervelló, Molins de Rei, Pallejà, Ripollet, Sant Andreu de la Barca, Sant Climent de Ll., Sant Cugat del V., Sant Vicenç dels H., Santa Coloma de Cervelló, Torrelles de Llobregat.

13. Què cal fer per renunciar a una sol·licitud ja pagada i obtenir la devolució de l’import pagat?

Si voleu renunciar a la targeta heu de contactar a través dels següents canals explicant el motiu de la sol·licitud de la devolució, indicant les dades del responsable i del menor, informació d’on i quan va tramitar la sol·licitud, i facilitant les dades bancàries per realitzar la devolució (el número de compte i el titular del mateix):

 • Si la targeta T-16 perduda era en format T-mobilitat:
  • Truca al telèfon 900 928 900 (horari d’atenció telefònica 7 a 23 h, els 365 dies de l’any)
  • Consulta la resta de canals d’atenció que trobaràs al web T-mobilitat.
 • Si ets resident en un dels municipis de la 2a a la 6a corona tarifària amb una targeta T-16 en format magnètic:
  • Truca al telèfon 900 901 416 (opció 1) o al 93 861 39 76 (opció 1) (horari d’atenció telefònica de dilluns a divendres de 9 h a 14 h).
  • Contacta a través del formulari web.