solicitar T-16


solicitar T-16


Què fer si no funciona, es perd o s'espatlla?

En el cas que la targeta funcioni malament i sigui rebutjada per una màquina validadora, els agents d’estacions o els conductors d’autobús en facilitaran un bescanvi provisional, per un període de 45 dies. En aquest termini el titular rebrà al seu domicili per correu certificat, sense cap cost, un duplicat de la targeta original.

En cas de pèrdua o sostracció de la targeta, es pot sol·licitar una nova emissió. La reedició es farà contra pagament dels costos establerts d'emissió i gestió.

En cas de canvi de residència i de zona tarifària, es pot sol·licitar una nova targeta amb el canvi de zona tarifària. Igualment en aquest cas, la reedició es farà contra el pagament dels costos establerts.

Si necessiteu més informació podeu consultar el reglament o bé feu clic aquí.