solicitar T-16


solicitar T-16


Sol·licitud de la targeta T-16

Trieu el canal per gestionar la sol·licitud:

Tramitació i pagament online

1ª emissió

Altres gestions:

Renovació, duplicat, canvi de zona, ...


O bé, mitjançant la descàrrega del següent formulari de sol·licitud:


En el cas de les versions imprimibles podeu lliurar la sol·licitud juntament amb la fotocòpia del DNI/NIE/passaport/llibre de família del nen o la nena a qualsevol centre d’atenció al client de la xarxa de transport públic* o estanc del vostre municipi, i en el cas de duplicats, fer allà el pagament dels 35 € en concepte de cost d'emissió i gestió de la targeta.

*Podeu consultar-los fent clic aquí